+47 22 34 35 36

Vilkår

Betingelser ved bruk av Osloexpressen AS

  • Kunden har alltid ansvaret for at varer/leveranser er godt nok emballert før transport. Om ønskelig kan Osloexpressen bistå med pakking og emballasje men dette da mot tillegg i pris.
  • Osloexpressen påtar seg ikke erstatningskrav dersom varer sendes uten emballasje eller mangelfull emballering og kunden fraskriver seg retten til dette ved og benytte seg av våre tjenester.
  • Alle transportoppdrag/leveranser skal signeres av mottaker med mindre noe annet er avtalt.
  • Varer er forsikret i henhold til Lov om Veifrakt. Vegfraktloven § 32-39 NSAB/2000 § 24-26 formidler § 15-23 for fraktfører/transportør; 17 SDR pr kg eller maksimalt varens verdi.
  • Det er kundens ansvar å tegne ekstra forsikring utover det som er beskrevet i Lov om Veifrakt dersom denne mener at dette er hensiktsmessig.
  • Dersom transportbruker har spesielle krav til utførelsen av transporten, som f eks temperaturkrav, løfteprosedyrer etc skal dette avtales skriftlig og bekreftes skriftlig av Osloexpressen. Det skal også anføres i fraktdokument/elektronisk overførte data samt påføres merkingen av lasten.
  • Force Majeure; Transportører er aldri ansvarlig for tap som følge av plutselige og uforutsette hendelser som rammer tilfeldig og er utenfor transportørs kontroll.

Ta kontakt med oss på post@osloexpressen.no eller tlf: 22 34 35 36 for mer informasjon.