Våre tjenester

En budbil er løsningen når du trenger pakkene garantert levert iløpet av 4 timer.

Ekspress pakker hos oss er garantert levert iløpet av 1 time innenfor kjerneområdene

Løsningen for paller og pakker uten hast. Leveres iløpet av dagen og er ett rimelig transportalternativ

ADR - Farlig gods er ett transportområde som krever særskilt kompetanse og godkjennelse.

Vi kan gjøre dine termo leveringer enten det er kjøl, frys eller varmtemperert gods.

Vi henter og leverer post for endel bedrifter, dette er en enkel måte og frigjøre ansatte og bruke de til de områder som skaper økonomisk gevinst for ditt firma.

Ønsker du å snakke med oss om hvordan vi kan bedre dine transportbehov?