Ny hjemmeside

Vi har en stund hatt ett pågående prosjekt med nye hjemmesider som følge av større online satsing hvor vi også har byttet ut ordresystemene våre til ett langt mer brukervennlig og oversiktlig system.

I denne forbindelsen ble naturlig for oss å også oppgradere hjemmesidene da vi gjør en total endring i vårt sky baserte eksistens.

Vi håper du liker det nye sky-livet vårt.