TERMO

Vi kan gjøre dine termo leveringer enten det er kjøl, frys eller varmtemperert gods.

LES MER

ADR / FARLIG GODS

Vi har lang erfaring med transport av alle typer ADR gods. Vi utfører transport over hele landet og har utført flere utenlandsoppdrag. Vi er sertifisert for å transportere farlig gods, klasse 7

LES MER

DISTRIBUSJON

Løsningen for paller og pakker uten hast og er ett rimelig transportalternativ.

LES MER

VÅRE TJENESTER

En budbil er løsningen når du trenger pakkene garantert levert iløpet av 4 timer.

Ekspress pakker hos oss er garantert levert iløpet av 1 time innenfor kjerneområdene.

Løsningen for paller og pakker uten hast. Leveres iløpet av dagen og er ett rimelig transportalternativ.

ADR - Farlig gods er ett transportområde som krever særskilt kompetanse og godkjennelse.

Ønsker du å snakke med oss om hvordan vi kan bedre dine transportbehov?

HVA SIER VÅRE KUNDER

Osloexpressen er en problemløser, som leverer langt over hva man normalt forventer av en leverandør. Seriøs, dyktig med kundekontakt og punktlig.

Vi har brukt Osloexpressen til alle våre leveringer helt siden oppstarten og er veldig fornøyd med både leveringstid og kundeservice